CENNIK

Cena kursu kategorii B - 1850 zł. (Materiały dydaktyczne w cenie kursu)

Cena jednej godziny uzupełniającej - 70 zł. 

Możliwość opłaty za kurs w dwóch ratach bez odsetek.

Badania lekarskie oraz egzaminy państwowe nie są zawarte w cenie kursu.

Nr konta bankowego:  38 1050 1298 1000 0022 9073 0114