INFORMACJE DLA KURSANTÓW

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem kursu prawa jazdy należy:


Wykonać badanie lekarskie

Adres naszego lekarza:
Lek. med. Dariusz Twardawa
Knurów, ul. Szarych Szeregów 3
Tel. 606 496 121
Godz. przyjęć: poniedziałek 14.00 do 15.30, piątek 14.00 do 15.30

Zgłosić się do Urzędu Miasta bądź Starostwa Powiatowego (właściwego dla miejsca zamieszkania)

Zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • Dokument tożsamości

  • Orzeczenie lekarskie

  • Kolorowe zdjęcie (3,5 cm / 4,5 cm)

Z uzyskanym profilem kursanta zgłosić się do OSK VECTOR na wybrany przez siebie kurs.